Alleen levering aan personen ouder dan 18 jaar

Bent u ouder dan 18?

JA NEE

Onze leveringsvoorwaarden

Op alle diensten en leveringen van sigaren-online zijn de algemene voorwaarden van Hartman Cigars & More van toepassing en deze aanvullende bepalingen zoals gedeponeerd onder nummer 34391288 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. We hebben een aantal belangrijke voorwaarden voor u op een rijtje gezet. De algemene voorwaarden blijven echter leidend en moet je dus wel even lezen!

1.

De op de website getoonde afbeeldingen van zijn niet op ware grootte. Sigaren van een soort worden in verschillende hoeveelheden verkocht. Afhankelijk van de hoeveelheid kan de verpakking verschillen. Aan afbeeldingen op de website kunnen geen rechten worden ontleend. De soortnaam is leidend.

2.

Op sigaren zit geen garantie. Sigaren worden namelijk niet gebruikt maar geconsumeerd.

3.

Uitgesloten van het herroepingrecht zijn alle tabaksproducten omdat het hier om bederfelijke goederen gaat die onderhevig zijn aan accijnzen. U heeft dus niet het recht om sigaren zonder opgaaf van redenen te retourneren. Heb je een goede reden? Neem dan contact met ons op en we lossen het samen op.

4.

U kunt binnen drie dagen nadat u de bestelling heeft ontvangen reclameren op onvolkomenheden van de aan u geleverde goederen. Sigaren zijn (handgemaakte) natuurproducten. Reclamering op afwijkingen zoals deze te zijn verwachten bij een natuurproduct worden niet gehonoreerd.

1.De consument dient bij constatering van een beschadiging aan de verzendverpakking dit direct te melden aan sigaren-online en vast te laten leggen bij de partij die de bestelling aflevert. 

2.Een reclamering waarbij de oorzaak een ondeugdelijk vervoer is en waarbij dit te constateren was aan de verzendverpakking en waarbij de consument dit niet heeft laten vastleggen bij ontvangst hoeft door de ondernemer niet gehonoreerd te worden. Is er een probleem met de verpakking? Neem dan contact met ons op en we lossen het samen op.

Hartman Cigars & More
Beethovenstraat 88
1077 JN  Amsterdam

KvK: 34391288

tel:  +31 (0)20 6705770         shop  @  sigaren-online.nl
fax: +31 (0)20 6705870 

btw nr: NL8155.44.303B01    Bank: ING 5389233 op naam van Hartman Cigars